لیست محصولات این تولید کننده امرن - Omron

Omron برندی آشنا در زمینه تجهیزات الکترونیکی پزشکی است . امرون در سال 1933 بوسیله Kazuma Tateishi در کیوتو ژاپن بنیان نهاده شد . 

وب سایت امرن - Omron

بیشتر